Benichin sisarukset

Jonas Benich syntyi Pohjassa noin vuonna 1756 luultavasti masuunin­panostaja Johan Benickin ja Anna Degermanin perhee­seen. Hänet vihittiin papiksi Turun hiiippa­kunnassa syyskuussa 1788. Pappis­ura alkoi Kemiön kirkko­­herran apu­lai­sena vuosina 1788–1791, minkä jälkeen Benich toimi Västanfjärdin seura­kunnan saarnaa­jana vuosina 1791–1815 ja Drags­fjärdin seura­kunnan kappa­lai­sena vuosina 1815–1819.

Jonas Benich oli naimisissa vuonna 1767 syntyneen Anna Brita Leijmanin kanssa. Heille syntyi kahdeksan lasta, joista viisi eli 1820-luvulle asti. Anna Brita Leijman kuoli keuhkotautiin Drags­fjär­dissä 28.6.1817 vähän alle 50-vuotiaana. Seuraavan vuoden toukokuussa kuoli perheen vuonna 1801 syntynyt tytär Constantia pistoksiin (håll och styng).

Perheenjäsenten menetys lienee ollut Jonas Benichille raskasta, mutta oli miehellä muitakin murheita. Marraskuun 8. päivänä vuonna 1819 Benich kävi kersantti Ekmanin luona valittamassa suuria surujaan. Hänet oli määrätty maksamaan Västan­­fjärdin virkatalon rappeu­tu­misesta tuntuvat korvaukset seuraajalleen Kors­strömille. Velka oli Benichin omien sanojen mukaan rikkonut hänen päänsä (hans hufwud deraf slagit sönder). Benich arvelikin Ekmanille, että hän menet­täisi pian järkensä (han inom kort torde förlora för­ståndet). Muuten Benich vaikutti Ek­manin mukaan olevan tuona päi­vä­nä niin kuin ennenkin.

Muutama muukin drags­fjärdi­läinen tapasi Benichin marras­kuun alku­päivinä. Daniel Gabriels­son kertoi jälki­käteen, että kun hän ajoi 8. marras­kuuta kappa­leen matkaa yhdessä Benichin kanssa, tämä ei puhunut hänelle mitään vaan vain huo­kaili ja vaike­roi. Muiden Benichin tavan­neiden mukaan kappa­lainen käyttäy­tyi säätynsä mukai­sesti joskin valit­teli köy­hyyt­tään.

Marraskuun 10. päivänä Benichin 19-vuotias tytär Helena Charlotta kävi jutut­ta­massa isäänsä ja huomasi, että isä puhui sekavia. Seuraavaksi huoneeseen meni 15-vuotias Johan Ulric, joka ei enää näh­nyt isäänsä elos­sa. Jonas Benich oli hirttäytynyt kaappi­kellon nyöriin.

Benichin jälkeen jäivät lapset Johan Reinhold (s. 22.12.1795), Agatha Gus­tava (25.3.1798), Hele­na Char­lot­ta (9.4.1800), Johan Ul­ric (6.5.1804) ja Anna Ama­lia (27.5.1806).

Perunkirjoitus osoitti, että kuolinpesän velkoja oli yli 800 riikintaaleria enemmän kuin varoja. Varoihin sisältyi peräti 54 kirjaa, joiden yhteis­arvo oli seitse­män riikin­taaleria 24 killin­kiä 11 runstyk­kiä. Suurin osa kir­joista oli uskonnol­lista ja teo­lo­gista kirjal­li­suutta, mutta jou­kossa olivat myös Jusle­niuksen suomen kielen sana­kirja, Dahlin latinan kielen kieli­oppi, englanti­laisen Cumberlandin filosofia­teos  De legibus naturae, ranskan­kielinen Euroo­pan maiden his­toria ja Ovidii Opera (Ovi­diuk­sen teok­set).

Alaikäiset ja turvattomat lapset anoivat tuomiokapitulilta kahta ylimääräistä armo­vuotta Drags­fjärdin virka­talossa. Tuomio­kapituli päätyi kuitenkin vain yhteen ylimääräiseen armo­vuoteen, minkä senaatin kirkollis­asiain­toimitus­kunta vahvisti heinä­kuussa 1820.

Benichin lapsista Johan Reinhold oli lähtenyt jo aikaisemmin merille, ja loputkin lapset lähtivät Dragsfjärdistä melko pian. Agatha Gustava muutti marraskuussa 1820 Kemiöön, Helena Charlotta maalis­kuussa 1821 Sau­voon, Anna Amalia niin ikään maalis­kuussa 1821 Kemiöön ja Johan Ulric huhti­­kuussa 1821 Turkuun.

Anna Amalia asui Turussa Eteläkorttelin taloissa 109 ja 44. Vuon­na 1830 hän muutti Helsi­ngin pitä­jän Viinikka­laan ja sai siellä 6.8.1830 pojan nimeltä Johan Verner Ferdi­nand. Anna Amalian nimi muuttui tässä vaiheessa muotoon Amanda Amalia, ja syntymä­vuosi oli muuttunut jo aikaisemmissa rippi­kirjoissa vuotta liian aikai­seksi. Anna Amalia muutti vuonna 1832 yksi­nään Harto­laan. Johan Verner Ferdi­nand kuoli kasvatti­poikana Helsingin pitä­jässä 17.1.1836.

Kaksi kappalaisen tyttäristä saapui 22.5.1822 pellava­oppiin Ben­vikiin. Agatha Gustava oli saanut muutto­kirjan Kemiöstä ja Helena Charlotta Sauvosta. Vii­meksi maini­tun nimenä on Sau­von rippi­kirjassa Lena Lotta.

Lähteitä:
KA Hki Talreg, Eb:196 Anomus- ja valitusaktit 1820.
KA Tku Kemiön käräjäkunnan varsinaisasiain pöytäkirjat 1820 ja 1821.
Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852. Jonas Benich.

Kirjoita kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *