Prästin perheen piina

Oravaisissa vietettiin joulukuun 17. päivänä 1802 häitä. Sulhanen oli 18-vuotias talollisen poika Erik Andersinpoika Präst Kimon kylästä ja morsian 17-vuotias Brita Johanintytär Bertills Oravaisten kylästä. Häiden vietosta on jäänyt asiakirjoihin maininta, että sulhanen syyti suustaan jos jonkinlaisia herjaussanoja isäänsä vastaan (fällt hwarjehanda smädeord emot dess fader). 

Häiden jälkeisten vuosien tapahtumista on kirkonkirjoista ja käräjäpöytäkirjoista sel­vinnyt aika­järjestyksessä seuraavia tiedonmuruja:

 • Heinäkuussa 1803 Erik Andersinpoika töni isoisäänsä Erik Erikinpoika Prästiä (1724–1810) pahanpäiväisen noitumisen saattelemana. Kaksi viikkoa myöhemmin hän haukkui isänsä Anders Erikinpoika Prästin (1761–1846) pataluhaksi.
 • Kun Anders-isä oli lokakuussa 1803 lähdössä yhteiselle metsä­palstalle hakkaamaan puita salpietarin keittämistä varten, Erik-poika sätti isäänsä ladattu pyssy kädessä ja uhkasi tappaa hänet. Samana syksynä Erik sanoi jollekulle, joka kyseli isän ja pojan eripuraisuudesta, ettei hän lakkaisi vainoamasta isäänsä, ennen kuin olisi nähnyt tämän sydän­veren. Joulukuussa Erik löi veri­haavoja sairaana olleen isänsä kasvoihin.
 • Maaliskuussa 1804 Erik Erikinpoika Präst alle­kirjoitti lahja- ja kauppa­kirjan, jolla hän lahjoitti osan ja myi toisen osan Prästin tilasta pojanpojalleen Erik Andersinpojalle 55 riikin­taalerin 26 killin­gin 8 runstykin hinnasta ja syytinki­etuja vastaan. Pojanpoika sai ensimmäisen lainhuudon 19/96 manttaalin tilan­osaan 31. maalis­kuuta 1804.
 • Jossain vaiheessa kevättä 1804 Erik manasi isäänsä ja totesi: ”Mustikka kuivunee syksyksi isän laskuun.” Hän tarkoitti kerto­jan mukaan mustikalla ruutia, jolla hän halusi tappaa isänsä. (…sagt att Blåbär skulle nog åt hösten torka för fadrens räkning hwarwid han med Blåbär förstått krut hwarmed han således wille döda sin far)
 • Huhtikuun 13. päivänä 1804 Erik Andersinpoika Präst ja Brita Johanin­tytär saivat tyttären, joka sai kasteessa nimen Anna Gretha.
 • Viikon verran helluntai­pyhän jälkeen Erik yritti ampua isänsä naapurilta lainaamallaan pyssyllä. Isän renki Gustav Palmlöf onnistui kuitenkin estämään Erikin aikeet. Isä oli jo aikaisemmin ottanut pojalta pyssyn pois, koska hän pelkäsi, mitä poika saisi päähänsä tehdä.
 • Lokakuun 26. päivänä vuonna 1804 Anders-isä yritti sovitella renkinsä ja Erik-pojan rengin välille puhjennutta riitaa. Erik hyökkäsi isänsä kimppuun ja löi häneen kaksi verihaavaa, yhden otsaan ja toisen nenään. Isä pakeni tupaansa ja lukitsi oven perässään. Väkevillä juomilla terästäytynyt Erik haki omasta tuvastaan ladatun pyssyn ja yritti ampua isänsä. Isä siirtyi kuitenkin niin vikkelästi tupansa nurkasta toiseen, ettei Erik pystynyt toteuttamaan aiettaan. Siitä suuttuneena poika rikkoi ankarasti sadatellen ikkunat sekä isän tuvasta että koko talosta.
 • Marraskuun 15. päivänä 1804 Vöyrin syyskäräjien pykälässä 94 kantajat Erik Erikinpoika Präst ja hänen poikansa Anders Erikinpoika Präst vaativat viimeksi mainitun poikaa lailliseen vastuuseen edellä luetelluista teoista. Jutun käsittelyä päätettiin siirtää vastaajan poissaolon vuoksi 17. joulukuuta alkaville välikäräjille. Sitä ennen kruunun­nimis­mies Sohl­bergin piti lähet­tää vastaaja Kors­holman kruunun­vankilaan.
 • Marraskuun 17. päivänä pykälässä 152 käsiteltiin Anders Erikinpoika Prästin isäänsä ja poikaansa vastaan nostamaa sukulunastuskannetta. Vastaajista oli paikalla kantajan isä Erik Erikinpoika Präst, joka oli valmis luovuttamaan lahjoittamansa ja myymänsä talonosan lähimmälle perilliselleen eli kantajalle. Anders Erikinpoika ilmoitti haluavansa täyttää aiemmassa lahja- ja kauppa­sopimuksessa määritetyt ehdot ja totesi, ettei vastaaja Erik Andersinpojasta olisi pahan­tapai­suu­tensa tähden talon­pitoon eikä sopimus­ehtojen täyttämiseen. Jutun käsit­tely siir­rettiin seuraa­ville talvi­käräjille.
 • Joulukuussa 1804 pidettyjen Vöyrin väli­käräjien pöytäkirjoja ei ole löy­­ty­nyt, joten on hämärän peitossa, mitä käräjillä tapahtui.
 • Huhtikuun 1. päivänä 1805 osapuolet ilmoittivat pykälässä 68 pääs­­seen­­sä marras­­kuussa esillä olleessa suku­lunastus­­asiassa sovin­toon. Anders Erikinpoika Präst luopui kai­kista vaati­muk­sis­taan syytinki­etuja vastaan.
 • Kesäkuussa 1805 Erikin ja Britan perheeseen syntyi toinen tytär, Brita.
 • Syyskuussa 1805 Erik Andersinpoika Präst sai kolmannen lainhuudon ja kiinnekirjan aiempana mainittuun Prästin talonosaan.

Minne Erik hävisi? Merillekö? Oravaisten vuosien 1803–1809 rippikirjassa Erikillä on ripillä­käynti­merkintä vuodelta 1803, mutta sen jälkeen hänestä ei näy jälkeä­kään. Seuraa­vassa rippi­kirjassa maini­taan vain ”pojan vaimo”, mielipuoli (afvita) Brita ja lapset Anna Gretha ja Brita. Vuoden 1807 henkikirjassa Britan sanotaan olevan leski ja mieli­puoli (vanvettig). 

Vöyrin talvikäräjillä 1810 Erik Erikinpoika Präst ehdotti, että hänen paikka­kunnalta poistuneen pojan­poikansa heikko­mieliselle vaimolle määrättäisiin holhoojaksi entinen lauta­mies Mårten Lassus. Pojanpojan alaikäisten lasten holhoojaksi hän ehdotti talollisia Anders Hofman ja Matts Präst, joista Hofman oli lasten isän eno. Lassus ilmoitti halukkuutensa Brita Johanintyttären holhoojaksi, mutta Hofman ja Präst eivät olleet halukkaita ryhtymään lasten holhoojiksi. Molemmat perustelivat halutto­muut­taan sillä, että he asuivat kaukana eivätkä siksi pystyisi valvomaan lasten oikeuksia. Matts Präst mainitsi lisä­perusteluna, ettei hän ollut lapsille sukua (oskyld). Hofmanin vasta­lauseesta huolimatta oikeus päätti määrätä hänet toistaiseksi toimimaan lasten holhoojana eli seuraamaan ja valvo­maan heidän hyötyään ja parastaan (gagn och bästa). 

Brita Johanintytär Prästin holhoojaksi valittu Mårten Lassus kutsui vuon­na 1817 pitäjän talolli­set Vöyrin syys­käräjille lausumaan mielipiteensä siitä, voisi­vatko he kerätä varoja Britan lähettämi­seksi hoidet­tavaksi Kruunu­­pyyn sairaa­laan. Lassus totesi käräjillä, että Brita oli ollut jo pitemmän aikaa heikko­­mielinen eikä toden­­näköisesti paranisi. Koska Britalla oli kuitenkin tiettä­­västi jonkin verran perintö­omaisuutta, pitäjä­­läiset eivät olleet haluk­kaita sitou­tu­­maan maksu­­miehiksi, ennen kuin Lassus olisi tehnyt selkoa Britan omai­­suudesta. Holhoojan asiaksi jäi laatia selon­­teko kuukauden kuluessa ja ottaa tarvittaessa asia uudelleen käsittelyyn seuraavien talvi­­käräjien ensimmäisenä päivänä.

Brita kuoli punatautiin marraskuussa 1830 Oravaisten Kimon kylän Prästin talossa. Hänen ja Erikin nuorempi tytär kuoli jo vuonna 1811. Anna Gretha sen sijaan sai 22.9.1823 muuttokirjan Kaskisiin ja saapui Benvikiin 25.9.1823. Benvikin oppilasluetteloon Anna Gretha on merkitty oppilaaksi numero 45. Isän ammatiksi on kirjattu merimies. 

Lähteitä:
DA Keski-Pohjanmaan tuomiokunnan renovoidut tuomiokirjat 1804 ja Keski-Pohjanmaan alisen tuomiokunnan renovoidut tuomiokirjat 1805–1817. Linkit tekstissä.
KA Vsa Keski-Pohjanmaan alinen tuomiokunta, C6a:12 Vöyrin syyskäräjät 1804.
KA Sta, Gs:19 Suomen Talousseuran tilitykset tositteineen 1827.

Kirjoita kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *