Tuokiokuvia Anttolasta

Kirkon vihkiäiset

Anttolan rukoushuonekunta sai 1860-luvulla lahjoituksena Juvan vanhan puukirkon. Juvan vanha kirkko purettiin ja siir­ret­tiin Ant­to­laan tal­vella 1869–1870. Kir­kon vihki­äiset pidet­tiin 25. kesä­kuuta 1871, ja niistä kuulu­tet­tiin Antto­lan kir­kossa viik­koa aikai­sem­min. Kuulu­tuk­sen alle­kirjoitti kirkko­herra Magnus Erik Alo­paeus. Erityistoiveena oli, että ”toimi­tus saa tapah­tua kris­til­li­sellä har­tau­della ja jär­jes­tyk­sellä”.

Julkisia huutokauppoja

Lääninkanslisti Kaarle Fredrik Wahrman Mikkelistä lähetti 28. heinäkuuta 1871 kuulu­tuksen, joka luet­tiin Antto­lan kirkossa 30. heinäkuuta. 

Julkisilla huutokaupoilla myödään seuraavilta ryöstöön [ulosottoon] kirjoitettua omai­suut­ta, nimit­täin:

Torstaina ensi elokuun 3. päivänä aamusella lampuoti Antti Wenäläiseltä ja leski Stina Liukkoselta Laitia­lasta yksi hevonen, yksi lehmä, 4 hiehoa, 12 lammasta, 1 vasikka ja muuta irtainta omai­suutta, ja samana päivänä talolli­selta Paavo Huttuselta Haapa­taipaleelta yksi lehmä.

Perjantaina elokuun 4. päivänä aamusella talollisilta Mikko ja Juhana Smolander Wäänä­lästä lampaita, ruis­kasvuja ja muuta irtainta omaisuutta. Samana päivänä puolen päivän aikaan talolli­selta Paavo Lampiselta Wäänä­lästä yksi hevonen ja 4 lehmää sekä lois Heikki Pylkkäseltä Kääriälästä 5 lammasta ja samana päivänä ilta­sella torppari Antti Wilja­kai­selta Antto­lasta yksi hevonen ja ruis­kasvuja sekä lois Antti Juhana Liika­selta niin­ikään Antto­lasta ruis­kasvuja. Lauan­taina elokuun 5. päivänä aamusella talolliselta Juhana Konti­selta Monto­lasta ruis­kasvuja.

Näistä huutokaupoista tietää annetaan täten asianomaisille ja halulli­sille ostajillen.  

Nimismies A. Heineman kirjoitti Juvalla 31. toukokuuta 1873 kuulutuksen ryöstö­avi­suoneista:

Seuravina päivinä ja paikoissa tapahtu ryöstö avi­suonia, nimit­täin:

Maanantaina 16 p. tulevata kesä kuuta kl. 11 epp. talollisen Jaako Haikaraisen tykönä Pulkki­lassa, jossa myy­dään Jaako Haika­raiselta lehmiä ja hie­hoja, Kalle Wid­mannin saami­sesta.

Samana päivänä kello 1 j.p.p. talollisen David Torniaisen tykönä Pulkki­lassa, jossa myy­dään David Torni­ai­selta hevo­nen, augmenti veroista.

Samana päivänä kello 3 j.p.p. talollisen Wilhelm Kontion talossa Yli­veen kylässä, jossa myy­dään Mäki­tupa­laisen les­keltä Sofia Liika­selta kaiken­laista tavaraa, proto­kol­lin lunas­tuk­sesta; josta osta­ille tie­doksi anne­taan, muistu­tuk­sel­la jotta huudot pitää paikalla makset­ta­man.

Aputaloveroja

Rusthollari Karl Hartonen muistutti Kinnarin rusthollin akumentti­taloja vuoden 1871 akumentti­verojen maksamisesta. Kuulu­tuksessa mainittiin Johan Korhosen peril­li­set, Matti Korhosen perilliset, Antti Nurho­nen, Wilhelm Nurho­nen ja Paavo Nurho­nen, kaikki Nur­ho­lan kylästä.

Päivätyörahoja

Nimismies A. Heineman antoi Juvalla 23. marraskuuta 1872 ”ryöstön uhkauksella” seu­raa­van kuulu­tuk­sen:

Lauantaina 14. p. tulevata Joulu kuuta pitää allenimitetyt mökkiläiset ja loiset alle­kirjoi­te­tullen maksaman Kappa­lai­sel­len, Herra vara kirkoherra Cantel­lil­len tulevia päivä­töitä vuodelta 1870, nimittäin [kaikkien kohdalla oli summa 1 mk 20 pni]

Pitkälaks 2. Lois Anna Ahvenainen, Lois Maria Hel. Lampinen

Pitkälaks 3. Tp. Juhana Laitinen

Pitkälaks 7. Lois Kalle Hämäläinen, Lois Petter Haikarainen, Tp. Heikki Käyhkö

Pitkälaks 8. Karvar Vilhelm Putkonen

Pitkälaks 9. Lois David Hyvönen, Lois Johan Himanen, Lois Kalle Taivalantti

Pitkälaks 10. Tp. Gabriel Kajander

Pitkälaks 11. Nyb: [uudisrakentaja] Johan Penttinen

Pitkälaks 12. Lois Vilhelm Kontio

Pitkälaks 13. Tp. Matti Noponen, Tp. Petter Haikarainen

Pitkälaks 16. Lois Matti Hokkanen, Lois Michel Pyrhönen

Pitkälaks 17. Lois Kalle Davitsainen

Ruokola 2. Lois Eva Sofia Pöntinen, Lois Kalle Taivalantti

Ruokola 5. Lois Heikki Haikarainen

Ylivesi 1. Lois Heikki Kantonen

Ylivesi 2. Tp. Antti Hämäläinen

Ylivesi 3. Lois Abel Pärnänen

Ylivesi 5. Lois Gustaf Lehkonen

Ylivesi 6. Lois Antti Taskinen.

Lähde: KA Mli Anttolan seurakunnan arkisto, Saapuneet kirjeet ja kuulutukset 1871–1875.

Kirjoita kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *