Kulkuri-Mikko

Isänisäni isänisän isän avioliitto Marketta Koleh­maisen kanssa on ollut vuosia mys­teeri. Missä ja mil­loin Mikko ja Mar­ketta meni­vät nai­mi­siin? Mar­ketta on vie­lä­kin jonkin­lainen mys­teeri, mutta Ii­salmen maa­seura­kunnan ar­kis­ton virka­todis­tuk­sesta selvisi, että hän oli tammi­kuussa 1792 loisen leski ja että hänet vihit­tiin vielä samana vuonna. 

Iisalmen maaseurakunnan kirkko­herra Johan Laguksen alle­kirjoittama todis­tus, jonka mukaan Marketta Koleh­mainen voi mennä naimi­siin esitet­tyään miehensä jälkeen laaditun peru­kirjan.

Mikostakin tuli virkatodistus Iisalmen maaseurakuntaan heinäkuussa 1792. Palaan siihen tarkem­min myö­hem­mässä, Mikon aikaisempia vaiheita valotta­vassa kirjoi­tuk­sessa. Tässä yhtey­dessä esit­telen virka­todistuksen, jonka Kiuru­veden kappa­lainen Mårten Johan Lyra kirjoitti 4.5.1813. 

Kulkuri (vagabundus) Mikko Korpelainen, joka väittää asu­vansa vaimonsa Mar­ketta Koleh­maisen kanssa nyky­ään Haapa­järven kylässä, on syntynyt vuonna 1745 ja vaimo Marketta 1765. Heillä on yksin­kertaiset kristin­opin tiedot, ja he ovat käy­neet ehtool­li­sella. Hei­dän poi­kansa Sa­kari on synty­nyt vuonna 1801.

Vuonna 1816 Mikko ja Marketta muuttivat Iisalmen pitä­jästä takai­sin Kiuru­vedelle. Myöhemmin matka vei Kemin pitäjään, jossa asui heidän vanhin poi­kansa, Väkevän vävyn lanko.

Lähteitä:
KA Jns Iisalmen maaseurakunnan arkisto, I Jba:2–3 Saapuneet virkatodistukset 1791–1799, 1800–1813.

Kirjoita kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *