Pistooliseppä Widell

Sotarovasti ja kirkko­herra Johan Heinricius kirjoitti toukokuussa 1821:

Keisa­ril­li­sen Suomen Jääkäri­rykmentin Kuopion patal­joonan ker­santti ja pistooli­seppä  Petter Widell on tänne jätetyn todis­tuksen mukaan syntynyt Uudessa­kaarle­pyyssä 29. loka­kuuta 1794 ja hänen vaimonsa Maria Chris­tina Häll­ström Porissa 7. syys­kuuta vuonna 1799. Heidän poikansa Johan Philip on syntynyt 1. elo­kuuta 1818. Tämä todiste­taan Jorois­ten pappi­lassa. 

Heinriciuksen kirjoittama todistus on Kuopion kaupunki­seurakuntaan saapu­neiden muutto­kirjojen joukossa, ja sen innoitta­mana olen etsiskellyt Petterin syntymä­tietoja aivan väärältä suun­nalta. 

Kisälli Petter Widell ja Maja Stina Hellström vihittiin Porissa 27.4.1815. Maja Stina oli syntynyt Porissa  7. syyskuuta niin kuin Heinricus kirjoitti, mutta syntymävuosi oli 20 vuotta aikai­sempi, 1779. Hän oli Anna Eklundin avioton lapsi ja sai itsekin aviottoman lapsen 25.7.1811. Poika Ernst Carl kuoli vajaan vuoden ikäisenä kesäkuussa 1812. Anna Eklund, Maja Stina ja Ernst Carl on kirjattu Porin kaupungin vuosien 1809–1815 rippi­kirjan sivulle 110 allek­kain. 

Petter muutti Poriin pistoolisepän kisäl­liksi alku­vuodesta 1815. Muutto­kirja on päi­vätty 26. tammikuuta 1815:

Torpparin poika Petter Johaninpoika Wetel Kuttasalon kylästä ja Kuopion pitäjästä on muuttanut täältä muutto­kirjalla jo 28. marraskuuta 1811. Lukee kir­jasta välttä­västi ja osaa ulkoa Lutherin kate­kis­muksen sekä osan Svibe­liuksen seli­tyk­sistä, on täällä ollessaan elänyt moit­teet­to­masti muttei ole vielä päässyt ehtoolliselle. On tiet­tä­västi vapaa solmi­maan avio­liiton. Mikä todis­te­taan Karttu­lassa 26. tammi­kuuta 1815.

Arvid Johan Sireliuksen allekirjoittama todistus vei lopulta Petterin syntymä­seura­kunnan jäljille. Petter syntyi 3.11.1794 Karttu­lassa Talluksen kylässä. Van­hem­mat olivat Johan Wetel ja Eeva Karttunen. 

Petter ja Maria Chris­tina saivat heti vihkimisen jälkeen muutto­kirjan Kuo­pioon. Vuonna 1816 Joroisten seura­kuntaan muutta­neiden luette­lossa maini­taan ensim­mäisenä pistooli­seppä Petter Widell ja vaimo Maja Stina Hell­ström, joiden tode­taan muut­ta­van Joroi­siin Porista Kuopion kautta. Petterin koti­kunnaksi on tässä kohtaa merkitty Kart­tula, mutta vaimon syntymä­vuosi näyttää jääneen pysy­västi 20 vuotta liian myö­häi­seksi.  

Petterille ja Maja Stinalle syntyi Joroi­sissa 1.8.1818 poika Johan Philip. Pojalla oli pe­räti yhdek­sän kummia: kappa­laisen apu­lai­nen Gustaf Adolf Hoffrén, ruus­tinna Heinricus, valles­manni Weber, kapteeni Weberin rouva, kim­naasin­oppilas Gabriel Norring, posti­tarkas­taja Nykoppin rouva, madame Weck­man, made­moi­selle Johanna Fritzius ja made­moi­selle Gustava Nor­ring. 

Vuonna 1822 Widellit muuttivat Joroisista Kuopioon. Aliupseeri Petter Widell toimi pistooli­sep­pänä Kuopion patal­joo­nassa. Maja Stina kuoli Kuo­piossa 3.12.1824. Seuraa­vana vuonna Pet­terin elämä muuttui, mutta siihen pala­taan tuon­nem­pana.

Keisarillisen Suomen Jääkäri­rykmentin uni­vormu. Museovirasto. CC BY 4.0

Lähteitä:
KA Jns Kuopion lka, Bbg:2 Kuopion pataljoonan katselmusluettelot 1820–1824.

Kirjoita kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *