Mastuginin miehiä

Kokkolan raastuvanoikeuden arkistossa on vuodelta 1827 kaksi kauppa­laivan kap­teeni Ivan Mas­tuginia koske­vaa pöytä­kirjan lii­tettä. Mastu­gin kip­pa­roi prikiä nimeltä Hoppet, joka oli 50 läs­tin alus Kokko­lasta.

Ensimmäinen liite on laadittu 16.5.1827. Mastugin on saapu­nut miehis­töi­neen tapuli­kaupunki Kokko­lan raa­din ja por­mes­tarin pakeille ja ilmoit­taa lähte­vänsä maini­tulla pri­killä Pieta­riin. Hän luette­lee mie­histön jäsenet ja heille makset­ta­van kuu­kausi­palkan:

 • perämies Henric Rosendahl Kokkolasta, 26-vuotias, naimisissa, 56 ruplaa
 • matruusi Matts Hacktell Kokkolasta, 28-vuotias, naimaton, 48 ruplaa
 • matruusi Fredrik Kröger Kokkolasta, 33-vuotias, naimaton, 48 ruplaa
 • matruusi Henrik Jervin Kokkolasta, 33-vuotias, naimisissa, 48 ruplaa
 • jungmanni Carl Skogman Kokkolasta, 28-vuotias, naimaton, 35 ruplaa
 • kokki Jacob Ekman Kokkolasta, 24-vuotias, naimaton, 25 ruplaa
 • kajuuttavahti Johan Mickander Kokkolasta, 10-vuotias, naimaton, ruokapalkalla.

Toisessa liitteessä Mastugin saapuu pormestarin ja raadin eteen elokuun lopussa. Hoppet on lähdössä taas Pietariin, ja mukana on seuraava miehistö:

 • perämies Elias Sundholm Pietarsaaresta, 43-vuotias, naimisissa, 55 ruplaa
 • timpuri Fredrik Kröger Kokkolasta, 33-vuotias, naimaton, 48 ruplaa
 • matruusi Johan Seipell Kokkolasta, 39-vuotias, naimisissa, 48 ruplaa
 • matruusi Lars Rosendahl Kokkolasta, 32-vuotias, naimaton, 48 ruplaa
 • jungmanni Carl Skogman Kokkolasta, 28-vuotias, naimaton, 40 ruplaa
 • kokki Johan Gustaf Ackrén Kokkolasta, 40-vuotias, naimaton, 25 ruplaa
 • kajuuttavahti Nikolai Mastugin Ostaškovista, 17-vuotias, 20 ruplaa.

Molemmissa tapauksissa Mastugin ilmoittaa vastaa­vansa mie­his­tön tuomi­sesta takaisin Suo­meen. Toukokuussa matkaan lähtenyt miehistö palasi­kin Kokko­laan täysi­lukui­sena, mutta jälkim­mäi­sestä miehis­töstä Elias Sund­holm jäi matkan varrelle. 

Hoppet oli poikennut paluu­matkalla meri­vahingon takia Ruotsin Gävleen. Siellä perämies Sund­holm oli 5. marras­kuuta intou­tunut vah­vasti humaltu­neena sätt­imään Ruotsin halli­tusta, kunin­gasta ja kansaa. Siitä hyvästä hänet oli viety put­kaan. Gävlen maist­raa­tin kuulus­telun jäl­keen asia mää­rät­tiin Ruot­sin oikeus­kanslerin rat­kais­ta­vaksi. Venäjän vara­konsuli Pehr Adolf Grape yritti tur­haan tar­jo­ta ta­kaus­ta Sund­manin vapaut­ta­miseksi. Sund­manin tilalle pal­kat­tiin perä­mieheksi O. Åselius.

Miehistön jäsenten syntymäpaikat löytyivät yllät­täen Ruotsin valtion­arkiston digi­taa­li­sesta tutkija­salista. Kahdentoista merimiehen kotipaikaksi sanotaan Kok­kola, mutta seuraa­vat heistä ovat syntyneet muu­alla:

 • Johan Seipell 
 • Lars Rosendahl 
 • Johan Gustaf Ackrén 
 • Fredrik Kröger 
 • Henrik Jervin 
 • Jacob Ekman.

Johan Seipell syntyi Kokkolan merimieshuoneen arkiston mukaan vuonna 1788 Kalajoella. Hänet vihit­tiin vuonna 1819 Kokko­lassa Petter Hedmanin lesken, vuonna 1762 synty­neen Helena Tapanin­tyttären kanssa. 

Lars Rosendahl syntyi Viitasaarella huhti­kuussa 1797 Lars Ruskan ja Anna Karhu­sen per­hee­seen. Hän muutti Kokko­laan ensimmäisen kerran vuonna 1814 ja uudem­man kerran seuraa­vana vuon­na. Vuonna 1821 hänet vihit­tiin Soinissa syntyneen Helena Knuutin­tyttären kanssa. Seipell ja Rosen­dahl joutuivat Kokkolan merimies­huoneen arkiston mukaan marras­kuussa 1827 vastuu­seen asiat­t­omasta käytök­sestä raastuvan­oikeu­dessa. 

Johan Gustaf Ackrén syntyi huhtikuussa 1787 Kala­joella. Hänen vanhempansa olivat Gabriel Henrikinpoika Achre­nius ja Brita Susanna Lima­tius (Limatia). Isä kuoli vuonna 1802, ja poika lähti Kala­joelta kaksi vuotta myöhemmin.  

Fredrik Kröger syntyi helmikuussa 1794 Kruunu­pyyssä Abra­ham Johanin­pojan ja Helena Christianin­tyttä­ren kuuden­tena lap­sena. Fredrik muutti Kokko­laan vuonna 1820. 

Henrik Jervin syntyi marraskuussa 1797 Kälviällä. Vanhemmat olivat Henrik Henrikinpoika Järvi ja Maria Antintytär Krekilä. 

Jacob Ekman syntyi heinäkuussa 1803 Toho­lammilla. Vanhemmat olivat entinen sotilas Erik Mattsinpoika Mård ja Karin Antintytär. Vuonna 1827 Jacob vihittiin Lohtajalla Anna Henrikintytär Luikkukankaan kanssa. 

Kokkolan merimieshuonetta (Gamlakarleby sjömanshus) ja Mastuginia hake­malla sain tiedot Ivan ja Niko­lai Mastuginista. Suku­nimeä vaihta­malla löytyi tietoja muistakin miehistön jäsenistä. Nikolain syntymäpaikka Ostaškov on Tverin alueella Venäjällä.  

Lähteitä:

KA Vsa Kokkolan RO, Cca:32 Pöytäkirjojen liitteet 1825–1828.

Riksarkivet, Digitala forskarsalen.

Kirjoita kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *