Anna Lisa Gädda

Anna Lisa Andersintytär Gädda oli Benvikin neito numero 10. Hän oli opin­ahjossa vuosina 1818–1821 ja val­misti sinä aika­na 22¾ kyy­nä­rää toisen ja 35 kyy­nä­rää kolman­nen luokan kan­gasta, yh­teensä 87¾ kyy­nä­rää.

 

Anna Lisan käsialanäyte vuodelta 1821. Vuonna 1818 hän raapusti nimikirjoituksen kohtaan puu­merkin. Myöhempinä vuosina nimen ja nimi­kirjoituksen paikalla oli usein Anna Lisa Anders­dotter tai pelkäs­tään etu­nimi Anna Lisa. Lähde: KA Sta, Gs:14.

Anna Lisa palasi Benvikistä vanhempiensa luo Närpiön Västra Yttermarkiin ja muutti sieltä vuonna 1827 Kåtnäsin kylään talollisen poika Johan Andersin­poika Klockarsin vai­moksi. Heidät vihittiin 7.12.1827. Johan oli synty­nyt 3.10.1802 Klockarsin talossa, johon hänen isän­sä oli tul­lut vävyksi. Isä oli syntynyt Bäck­byn kylässä. 

Anna Lisalle ja Johanille syntyi När­piös­sä yhdeksän lasta:

Johan Petter 10.2.1828
Lisa Johanna 11.2.1829
Clara Sofia 11.3.1831
Karl Erik 13.9.1832
Johan Petter 20.6.1834
Gabriel 19.2.1836
Anna Lisa 12.10.1838
kuolleena syntynyt lapsi 20.8.1841
Klara Sofia 22.10.1842.

Vanhimmat lapset Johan Petter ja Lisa Johanna kuolivat alle vuoden iässä. Seuraavaksi van­him­mat lapset Clara Sofia ja Karl Erik kuoli­vat vuonna 1860 isorokkoon.

Anna Lisa ja Johan asuivat Klockarsissa vuoteen 1849, jolloin he muut­ti­vat nel­jän lap­sensa kanssa Pirtti­kylään (Pörtom) Södermanin taloon. Sukunimi vaihtui Klockarsista Södermaniksi. Pirttikylän vuosien 1867–1884 rippikirjan mukaan Johan kuoli vuonna 1867 ja Anna Lisa seuraavana vuonna.

Anna Lisan ja Johanin poika Johan Petter käytti käräjä­pöytä­kir­joista pää­tellen ainakin joskus toista nimeä Petter. Hän sai vuosina 1851 ja 1853 sakkoja toi­selle kuulu­van omai­suuden rikko­mi­sesta ja sapatti­rikok­sesta. Johan Petter muutti Pirttikylässä Södermanin talosta Kaasin taloon ja edel­leen Nord­maniin. Suku­nimeksi vakiin­tui Nordman. Johan Petterin puoliso oli Maja Lisa Mickelin­tytär Asp­näs, joka oli syntynyt Närpiön Överträskissä 20.10.1836. Heille syntyi Pirtti­kylässä aina­kin kahdek­san lasta: Johan Erik 1.7.1858, Karl Petter 12.6.1863, Matts Wil­helm 25.7.1866, Mickel 28.7.1869, Anders Henrik 6.3.1872, Maria 25.1.1875, Gab­riel 29.7.1876 ja August 2.12.1884.

Anna Lisan ja Johanin poika Gabriel asui vanhem­piensa kuoleman jälkeen samassa Söder­manin talossa, jossa van­hem­matkin olivat asuneet. Hän meni naimi­siin 2.8.1833 syntyneen Anna Stina Mickelin­tyttären kanssa. Sekä Gabrielilla että Anna Stinalla näkyy vuo­sien 1867–1884 rippi­kirjassa rikos­kirja­merkintä. Paris­kunnalle syntyi Pirtti­kylässä ainakin seuraa­vat lapset: Johan­nes 6.5.1861, Anna Lisa 1.11.1865, Karl Petter 21.9.1870, Gabriel 14.8.1876, Maria 14.8.1876 ja Johanna Sofia 18.8.1879. 

Serkukset Johannes Gabrielin­poika Söderman ja Karl Petter Johanin­poika Nordman menivät naimi­siin perä­jälkeen vuoden 1887 alussa. Itsellisen poika Johannes Söderman vihit­tiin 21. tammi­kuuta kas­vatti­tytär Maria Johanin­tytär Söder­manin kanssa ja tarkk’­am­puja Karl Petter Nordman 5. helmi­kuuta itsel­lisen tyttären Anna Stina Mattsin­tytär Dahl­bergin kanssa. 

Veljensä Johan Petter Nordmanin lailla Gabriel Södermanillakin oli poika Karl Petter. Tämän Karl Petterin puo­liso oli Edla Sofia Johanin­tytär Berts. Vuonna 1871 synty­nyt Edla Sofia oli Abraham Bertsin vaimon Anna Sofia Mattsin­tyttä­ren ensim­mäi­sestä avio­lii­tosta. Edla Sofian isä oli Johan Erik Träsk­backa. Karl Petter ja Edla Sofia asuivat Musta­saaren Veik­kaa­lan kylässä.

Johan Petter Nordmanilla ja Gabriel Södermanilla oli kummallakin myös Gabriel-nimiset pojat, jotka vie­läpä syntyivät samana vuonna. Gabriel Gabrielin­poika Söder­man muutti Yhdys­valtoihin. Ensim­mäi­sen maail­man­sodan rekiste­röinti­kor­tissa hänen nimek­seen on kir­joi­tet­tu Gab­riel Sie­der­man.

Lähteitä:

KA Sta, Gs:14.
SSHY:n jäsensivut
www.ancestry.com.

Kirjoita kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *