Paloapua Pesoselle

Rusthollari Juho Pesonen Juvan Hyötyisten kylästä haki syyskäräjillä 1866 paloapua aitas­taan, joka oli pala­nut 11. loka­kuuta. Pesonen jätti oikeu­delle syyni- ja arvio­kirjan, jonka lauta­mies Abra­ham Kaarti­nen oli laati­nut tehtyään katsel­muksen ja arvioin­nin rust­hollari Erik Johan Lukka­risen läsnä ollessa. 

§8 Litt. K. wuona 1845 se 14 Päivä Loka Kuusa Pitin minä alle Kirjoitettu syynin ja wärderingin Rusthollar Johan Pesoisen Hyötyis kylästä waatimisen Päällen yhden waate aitan ylitse Joka palo Se 11 Päivännä nimitetyssä Kuusa ja Kaikki Tavara Palo sisässä joka wahinko on wärderattu wieras miehen Rusthollar Eric Johan Luckarisen Läsnä ollessa nin Kuin alla Kuulu.

1. Huone joka oli wasta Pyvätty wijen seinä Kansa ja Lauta Katto ja Lanku silta joka oli Kymmenen Kyynärä Pitkä ja wijttä Kyynärä Levijä nelje Korke wärderattu 12. hopiarublaa.

2. sisus Tawara Kuin Palo woita Kaxi Puuta [puuta = 16,38 kg] neljä Rubla Puuta, 8. hopiarublaa.

1½ Leiwiskä sijan Liha [sianlihaa] 1 Rubla 50 Kop. Leiwiskä, 2,25 hopiarublaa.

6. Leiwiskä Leipä 40 Kopecka Leiwiskä, 2,40 hopiarublaa.

5. Kannuwa wijna 50 Kopecka Kannu, 2,50 hopiarublaa.

7. naula Kahfija 20 Kopecka naula, 1,40 hopiarublaa.

8. naula Sokorija 22 Kopecka naula, 1,76 hopiarublaa.

16 Rubla Komtant Raha, 16 hopiarublaa.

Jockas se 14 Päivä Loka Kuusa 1845

Abr. Kardinen
Lautamies

Oikeus päätti vuoden 1734 lain rakennuskaaren 24 luvun pykälien 4, 5 ja 6 nojalla vel­voit­taa pitä­jän kaikki tilat maksa­maan Peso­selle palo­apuna yhteensä 12 hopea­ruplaa pala­neesta ai­tasta. Peso­sen pyytä­mää kor­vausta irtai­mesta omai­suu­desta ei sitä vas­toin mak­settu, koska laki ei sitä salli­nut. 

Lähde: KA Mli Juvan tk, Caa:26 Juvan syyskäräjät 1845.

Kirjoita kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *