Junapilettejä Amerikkaan

Norra Posten -lehdessä oli 25.2.1888 erikoinen ilmoitus. Amerikkaan lähti­jät mat­ka­sivat yleen­sä ensin rauta­teitse Han­koon ja sieltä lai­valla eteen­päin. Hangon jää­tilanne oli kui­ten­kin helmi­kuus­sa 1888 vaikea, joten laiva­yhtiö Ham­burg-Ameri­kanische Paket­fahrt-Aktien-Gesell­schaft eli HAPAG tarjosi toista reit­tiä: ensin rautateitse Pietarin ja Berlii­nin kautta Hampu­riin ja siel­tä lai­valla New Yorkiin. Matka mak­soi 200–210 Suo­men mark­kaa, ja hintaan sisäl­tyi ruoka laivalla.

Lippuja myi tiistai-ilta­päivisin laiva­yhtiön Suomen-edustaja Chr. Ras­mus­sen Hyvin­kään rauta­tie­hotel­lissa. Hänel­tä sai os­taa myös Yhdys­val­tain valuut­taa ja lip­puja amerik­ka­lai­sille rauta­tie­ase­mille. 

Norra Posten 25.2.1888.

Vastaa­via ilmoi­tuk­sia oli muuta­missa sanoma­lehdissä vielä saman vuo­den huhti­kuussa. Sil­loin hin­naksi ilmoi­tet­tiin 180 mark­kaa. 

Hankoon aikoneet Ame­rik­kaan-meni­jät vaih­toi­vat Hyvin­kääl­lä junaa ja jou­tui­vat yleen­sä myös yöpy­mään siel­lä. Siirto­lais­tul­vaa majoit­ta­maan val­mis­tui vuon­na 1875 rauta­tie­hotel­li, joka si­jait­si ase­ma­puis­ton lai­das­sa, nykyi­sen musiikki­opiston taka­pihalla. Raken­nus pu­ret­tiin 1970-luvulla.  

Suomen Rautatiemuseossa on vanha pienois­malli 1:100 Hyvinkään asema­tontista. Etu­alalla asema­rakennus alku­peräisessä vuoden 1862 asus­saan. Taaempana siirto­laisia majoit­ta­nut rauta­tie­hotelli, joka sekin vuosikymmenten mittaan vaihtoi ulkomuotoaan. Kuva otettu 8.12.2021.

 

Hyvinkään rautatieasema 1800-luvun lopulla. Historian kuvakokoelma. Museovirasto. CC BY 4.0.

Lähteitä:
Kansalliskirjaston digitaaliset aineistot. Linkki tekstissä.

Kirjoita kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *