Benvik

Saimme virikkeen Benvikin pellavanjalostuskoulun tutkimiselle vuonna 2016 Anja Nieminen-Porkan pitäjän­käsityöläis­kurssilla. Yksi kurssilaisista, Marjatta Parviainen, valitsi omaksi käsityöläisekseen kutoja Maria Grönroosin, joka oli saanut oppinsa Benvikissä. Maria oli näkyvästi esillä myös Pitäjän­­käsi­työläiset suvussa ja yhtei­sössä -näyttelyssä, joka järjestettiin kesällä 2016 Kansallis­arkiston Hämeen­linnan toimi­paikassa arkiston, Hämeen kesä­yliopiston ja Pitäjän­käsityöläiset suku­­tutki­muk­sessa -kurssin yhteistyönä.

Benvikin koulu
Benvikin neidot
Muut koulut