Kategoria luonnonvoimat

Kemijoen kevättulva 1888

Oululaisessa Kaiku-lehdessä julkaistiin 24.5.1888 pitkähkö kirjoitus Kemijoen jäidenlähdöstä, joka kuritti varsinkin Ilmolan kylää: Tämän kuun alkupäiwinä alkoiwat jäät liikkua Kemijoessa. Wettä oli joessa paljo; eiwät wanhatkaan sano muistawansa, että jäiden lähdön aikana olisi wesi ollut niin korkealla. Pahaa peljättiin; eikä…

Pyryilman pyörteissä

Viipurilaisessa Työ-lehdessä oli 11.3.1911 uuti­nen harvinaisesta hääyöstä: Herttainen hääyö.Harwinainen tapaus sattui raja­seudulla pidettä­wissä häissä tässähil­jat­tain. Wihiltä tul­lessa Kite­län kreik­ka­lai­selta kir­kol­tako­tiin Uo­maan ky­lään, jossa häi­tä wie­tet­tiin, oli weli Iwananuo­ren wai­monsa kanssa nukku­nut rekeen. Näil­lä oli ollut pidot paripäi­wää ennen. Tätä rak­kau­den…