Lukijalle

Blogin kirjoittajia yhdistävät kiinnostus historiaan sekä into etsiä ja löytää vastauksia tutkimuksissa esiin nouseviin kysymyksiin. Molemmat ovat osallistuneet vuosien mittaan lukuisille FM Anja Nieminen-Porkan sukututkimuskursseille. Maarit on saanut oppia myös HuK Tuula Kiisken sukututkimuskursseista.

Saimme virikkeen Benvikin neitojen tutkimiselle vuonna 2016 Anja Nieminen-Porkan pitäjän­käsityöläis­kurssilla. Yksi kurssilaisista, Marjatta Parviainen, valitsi omaksi käsityöläisekseen kutoja Maria Grönroosin, joka oli saanut oppinsa Benvikissä. Maria oli näkyvästi esillä myös Pitäjän­­käsi­työläiset suvussa ja yhtei­sössä -näyttelyssä, joka järjestettiin kesällä 2016 Kansallis­arkiston Hämeen­linnan toimi­paikassa arkiston, Hämeen kesä­yliopiston ja Pitäjän­käsityöläiset suku­­tutki­muk­sessa -kurssin yhteistyönä.

Lähteistä

Jokaisen blogitekstin lopussa mainitaan käytetyt kirjallisuus- ja arkistolähteet tarpeelliseksi katsomallamme tarkkuudella. Vapaasti käytettäviin verkkoaineistoihin, kuten Kansallis­kirjaston digitoituun aineistoon, viitataan suoraan linkittämällä. Kirkon­kirjalähteet jätetään yleensä merkitsemättä. Kuva­lähteet ilmoitetaan kuva­tekstissä. 

Blogin vakiopiirtäjä on Seppo Leino.

Blogin tekstejä voi lainata vähäisessä määrin, mutta lähde on mainittava. Muiden kuin itse ottamiemme kuvien käyttöoikeudet on tarkistettava alkuperäislähteistä.

Linkitys blogiimme tai yksittäiseen blogitekstiin on luvallista.

Lyhenteitä

Blogikirjoitusten lähdemerkinnöissä käytetään seuraavia lyhenteitä.

Kansallisarkiston toimipisteet:
KA, KA Hki, KA Hml, KA Jkl, KA Jns, KA Mli, KA Oulu, KA Tku, KA Vsa.

Kaupunginarkistot:
HelKA (Helsinki), HämKA (Hämeenlinna), TamKA (Tampere), TuKA (Turku).
Suomen elinkeinoelämän keskusarkisto: ELKA.

Muita lyhenteitä:

ADanomus- ja valitusdiaari
GG kenraalikuvernöörin kirjeet
HArk.Historiallinen Arkisto
HOhovioikeus
KDkirjediaari
KATKirkollisasiain toimituskunta
lhlääninhallitus
lkalääninkanslia
lkolääninkonttori
Lpr khLappeenrannan kehruuhuone
PTkaPorvoon tuomiokapituli
ROraastuvanoikeus
SOOSenaatin oikeusosasto
SSHYSuomen sukuhistoriallisen yhdistyksen verkkoaineisto
StaSenaatin tiliarkisto
TalregSenaatin talousosaston registraattorinkonttori
tktuomiokunta
TTkaTurun tuomiokapituli
VAAVankila-asiakirjojen arkisto
VHOVaasan hovioikeus
VSVSuomen valtiosihteerinvirasto
ÅAB FHSÅbo Akademin kirjasto, Käsikirjoituskokoelmat,
K. Suomen Talousseuran arkisto