Avainsana huutokaupat

Tuokiokuvia Anttolasta

Kirkon vihkiäiset Anttolan rukoushuonekunta sai 1860-luvulla lahjoituksena Juvan vanhan puukirkon. Juvan vanha kirkko purettiin ja siir­ret­tiin Ant­to­laan tal­vella 1869–1870. Kir­kon vihki­äiset pidet­tiin 25. kesä­kuuta 1871, ja niistä kuulu­tet­tiin Antto­lan kir­kossa viik­koa aikai­sem­min. Kuulu­tuk­sen alle­kirjoitti kirkko­herra Magnus Erik Alo­paeus. Erityistoiveena oli,…