Merirosvoja Laatokalla

Helsingfors Tidningarissa oli 22.7.1865 erikoinen uutinen, jonka julkaisivat hieman lyhennettynä suomeksi myös Suometar, Tähti ja Päivätär. Suomettaren ja Päivättären tekstit olivat sanasta sanaan samanlaisia:

Meriroswoja Laatokalla. H. T:iin kirjoitetaan Sortawalasta: Wiime wiikolla tuli eräs merimies nimismiehemme luo ilmoittamaan seuraawaa: Kaksi talonpoikaa toinen Sortawalan pitäjästä ja Joensuun kylästä toinen Salmen pitäjästä oliwat ostaneet wähemmän ”Saima”ksi kutsutun aluksen, jolla kulettiwat jauhoja satamoihin Laatokan rannoille. Wäestönä aluksessa oli Sortawalainen omistaja ja yllämainittu merimies. Kauppa oli niin edistyttänyt aluksen omistajia että niiden pääoma 2 400 markasta oli noussut 8 000 [markkaan].

11 p:nä tätä kuuta kun oli weden pinta aiwan tyyne istui laiwan wäestö rauhallisesti polttaen piippujansa ulkomeressä Käkisalmen kohdalla, josta palasiwat. Ilma oli aiwan sumuinen. Yht’äkkiä kuului airojen loiske aluksen wierestä ja sumusta tuli näkywiin wene, jossa istui kolme henkeä. Nämä käskettiin laiwaan. Kaksi heistä tuli.

Wähän ajan kuluttua kysyi eräs tulleista äkkiä, missä laiwurilla oli raha-arkku. Laiwuria kysymys kummastutti, mutta luullen toisen pilkalla sitä kysyneen wastasi hän: ”Kastarissa (kajutassa) on, ja kyllä siellä rahoja löytyy waikk’et sinä tarwitse niitä nähdä.” Wieras meni kastariin ja kantoi sieltä arkun laiwan kannelle.

Laiwuri tämän huomaittua sieppasi rauta-aseen, jolla iski warasta, mutta samassa lau’aistiin pyssy; laiwuri kaatui kuolleena kannelle, ja heitettiin mereen. Merimiestä uhattiin nyt kuolemalla, mutta wihdoin sai hän rukouksillaan heidät tästä luopumaan.

Yksinään laiwaan jääneenä purjehti merimies nyt Leskelän [Läskelän] sahan seuduille, josta sitten meni nimismiehen luo; hänen kertomuksena mukaan oliwat roswot puetut Räisälän ja Pyhäjärwen pitäjäläisten pukuparteen; niistä ei wielä ole tietoja.

Kansanpukuja Räisälästä. Piirtäjä Magnus von Wright 1860.
Kansatieteen kuvakokoelma, Museovirasto. CC BY 4.0.

Lähde:
Kansalliskirjaston digitaaliset aineistot. Helsingfors Tidningar 22.7.1856, Suometar 25.7.1856, Tähti 28.7.1865, Päivätär 29.7.1865.

Kirjoita kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *