Avainsana Kemi

Koroiskylän tiellä

Torppari Olli Vittaniemi Kemin Alapaakkolasta joutui syksyllä 1876 suuttumuksen valtaan. Hän ei saattanut unohtaa elokuista päivää, jona hänen seitsenvuotias Matti-poikansa käveli Koroiskylän läpi vievällä maantiellä ja joutui pahoinpitelyn uhriksi. Loismies Pekka Näätä kiskaisi tiellä kulkevaa poikaa niskavilloista ja raahasi hänet…

Talouskalut tappelussa

[Kemin Raastuvanoikeus 1899]Marraskuun 6 päivänäOikeuden jäsenet kuten ennen §: 176 Kartanonomistajan vaimo Amanda Posti, tästä kaupungista, oli tähän ROn istuntoon tässä jälempänä mainittavassa suhteessa haastattanut teurastaja Kalle Lempisen, Tuusniemen seurakunnasta Kuopion lääniä ja kun asiallisia nyt sen johdosta asiankäsittelyä varten…

Kevät toi, kevät toi muurarin

Vuonna 1900. Heinäkuun 30. päivänä kello 10. epp. kokoontui Kemin kaupungissa Raastuvanoikeus raatihuoneessa kaupungintalolla. Saapuvilla olivat Pormestari Helander sekä Neuvosmiehet Björkman ja Westberg. § 200. Tähän Rn istuntoon on hankittu näin kuuluva kirjallinen haaste: Liite ”Vähämäki” ja kun siinä mainittu…

Tukkilaisromantiikan tummaa puolta

Wuonna 1900. Kesäkuun 20. päivänä kello 10. epp. kokoontui Kemin kaupungin Raastuvanoikeus raatihuoneella kaupungin-talossa. Saapuvilla olivat Pormestari Helander, sekä Neuvosmies Björkman ja Neuvosmies Westbergin sijaan, joka on matkalla, apujäseneksi kutsuttu ennen tuomarinvalan tehnyt Konttoristi Albert Brander. § 172. Eteen päästyä…

Säädytön soimaus

Pohjois-Karjalan kirjeenvaihtajamme vieraili vaihteeksi Kansallisarkiston Oulun toimipisteessä ja totesi, että 1800- ja 1900-lukujen vaihteen jutut, käytänteet ja sanamuodot Kemin raastuvassa eivät juuri paljonkaan eronneet Joensuun vastaavista. (Rangaistusasteikko seuraavan tapaisista rötöksistä vaikutti kylläkin raskaammalta.) Wuonna 1900. Huhtikuun 30 päivänä kello 10…

Uutisia Laitakarista

Laitakariin saapuivat ensimmäiset asukkaat vuonna 1860 rakentamaan Kemin ensimmäistä höyrysahaa. Saha oli toiminnassa 1862–1939. Viimeiset asukkaat muuttivat pois 1966. Saaren värikkäästä elämästä saatiin lukea usein lehdistä. Tässä malliksi muutama Perä-Pohjolaisen kirjoitus vuosilta 1897 ja 1898. Raakaa wäkiwaltaa Laitakarin sahalla.Wiime tiistaina…

Pohjolan kyydissä

Oulun ja Tornion välillä liikennöi vuosina 1891–1904 höyrykäyttöinen siipirataslaiva s/s Pohjola. Oululainen sanomalehti Kaiku kirjoitti laivasta jo 1.11.1890: Uusi höyrylaiwa, joka tulee wälittämään liikettä Oulun ja Tornion wälillä, tilattiin Ouluun toissapäiwänä Bergsundin konepajasta Ruotsista. Laiwa tulee olemaan noin 45 hewosen…

Isosedän avioehto

Kemin käräjäkunnan talvikäräjillä rättäri Kustaa Hännisen talossa Kemin kaupungissa käsiteltiin 27. huhtikuuta 1896 seuraavaa avioehtoasiaa: Pyynnöstä eteen päästyänsä näytti talokas Heikki Inkilä, Kemin pitäjän Alapaakkolan kylästä, myös vaimonsa Fredriika Amanda Kaasilan asiamiehenä näin kuuluvan välikirjan Liite A. §.2. Liite A.…

Kujeilijat kuriin

Vuonna 1899 heinäkuun 3 päivänä aljet­tiin ja muina alla­mai­nit­tui­na päi­vi­nä jat­ket­tiin Raas­tu­van­oi­keu­den is­tun­not Kemin kau­pun­gis­sa, kau­pun­gin n.k. luku­huo­neel­la. Raas­tu­van­oikeu­den esi­mie­he­nä oli alle­kir­joit­ta­nut Ke­min kau­pun­gin v.t. por­mes­ta­ri ja jäse­ni­nä neuvos­mie­het kaup­pias Frans Petter West­berg ja Wil­ho Björk­man.  Sittenkun Kemin seura­kunnan kirkko­herra…

Nuoriso seuraa aikaansa

Etelä-Pohjanmaalla synty­neen nuo­riso­seura­liik­keen kas­vu­ryn­täys levi­si 1900-luvun tait­tees­sa Perä­pohjo­laan­kin. Ala­jän­kä­län ta­lossa Ala­paak­ko­las­sa perus­tet­tiin tam­mi­kuussa 1901 Ke­min Taival­kos­ken nuo­ri­so­seu­ra. Sen en­sim­mäi­seen johto­kun­taan kuu­lui­vat esi­mie­henä Mau­lan kou­lun opet­ta­ja Kaarlo Kos­ki­nen, vara­esi­mie­he­nä Ant­ti Kaa­rak­ka, kir­ju­rina Pek­ka Ala­mau­nu, vara­kir­ju­rina Hei­no Jän­kä­lä, rahas­ton­hoi­ta­ja­na Fan­ny Kaup­pi ja…